yay-6959566-digita1l

แนวทางสร้างชีวิตครอบครัวให้สมดุล

ครอบครัว เป็นชีวิตที่มีความหลากหลายในตนเอง บางครอบครัวก็เป็นครอบครัวเล็ก มีแค่พ่อแม่ลูก ซึ่งตรงกับสมัยนิยมของปัจจุบัน แต่บางครอบครัวก็ยังคงความเป็นครอบครัวขนาดใหญ่เอาไว้ เพื่อดำรงความเป็นตระกูลไว้อย่างเหนียวแน่น โดยใช้ธุรกิจเข้ามาผูกมัดให้ความเป็นครอบครัวยังเหนียวแน่นอยู่

แต่ไม่ว่าจะครอบครัวขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม เมื่อมีคนที่มาจากฐานคิดที่แตกต่างต้องมาอยู่ร่วมกัน ย่อมมีปัญหาแน่นอน ปัญหาจะมากหรือน้อยย่อมอยู่กับคนในครอบครัวว่าจะยอมรับหรือเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อครอบครัวอยู่อย่างสมดุลมีความสุข ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้

แนวทางสร้างชีวิตครอบครัวให้สมดุล

วิธีที่จะสร้างความสมดุลในชีวิตครอบครัวนั้น สิ่งสำคัญที่ไม่ควรพลาดก็คือ การชื่นชมความสำเร็จของคนในครอบครัวของตัวเอง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่เพียงใด แต่สิ่งนั้นสำคัญสำหรับทุกคนเสมอ และสามารถสร้างคุณค่าในใจของคนในครอบครัวได้อีกด้วย จะอะไรเสียอีกล่ะ ก็การได้รับการชื่นชมจากครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราได้จดจำและมีความสุขอันยิ่งใหญ่ไปอีกนาน ส่งผลต่อความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นการทำให้เราเคารพตนเองได้อีกด้วย

ทุกครั้งเมื่อเราพบว่า มีคนประสบความสำเร็จ เช่น สมัครงานได้ สอบเลื่อนชั้นได้คะแนนที่ดี ได้ทำอาหารที่อยากทำสำเร็จ ได้อ่านหนังสือที่ต้องการอ่านจนจบ ได้โทรขอโทษเพื่อนที่ทะเลาะกันสำเร็จ ฯลฯ เราในฐานะคนร่วมครอบครัวเราต้องแสดงความยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้น และขยายความรู้สึกดีดีดังกล่าวให้สมาชิกในครอบครัวรับรู้ เพื่อให้เกิดความภูมิใจทั้งต่อตนเองและผู้ที่กระทำ

แนวทางสร้างชีวิตครอบครัวให้สมดุล

บางครั้งอาจแค่รู้สึกชื่นชมความสำเร็จของคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวอย่างจริงจังและจริงใจ ราวกับว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราเอง สัมผัสถึงอารมณ์ความรู้สึกนั้นในใจเราให้ได้และรู้สึกอิ่มเอมกับอารมณ์ดังกล่าว เมื่อเราฝึกจนเป็นนิสัย เราจะพบว่า เราสามารถเปลี่ยนแปลงคลื่นความคิดของเรา ทำให้เราพบกับช่วงเวลาแห่งความสุขตลอดเวลา ชีวิตเราก็จะสุขสงบ

เมื่อคลื่นความคิดของเราสงบสุข เราจะดึงดูดสิ่งที่เรารู้สึกเข้ามาหาตัวเราอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกสิ่งที่เรากระทำเป็นกระจกส่องชีวิตเราเองทั้งสิ้น ซึ่งทุกอย่างต้องถูกดำเนินออกมาจากจิตใจของเราเอง และเมื่อออกมาจากจิตใจย่อมส่งผ่านออกมาเป็นการกระทำ

ข้อแม้ของแรงดึงดูดคือ ต้องคิดด้านบวกเท่านั้น เพราะเมื่อใดที่ใจเราเป็นสมาธิหรือจิตเรานิ่งอย่างสงบ จิตนั้นจะมีพลังงานที่ชัด คิดสิ่งใดก็จะส่งผลต่อการดึงดูดสิ่งนั้นมาได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าไม่ได้นั่นแสดงให้เห็นว่าจิตของเรายังต้องพัฒนาไปอย่างมากที่จะเดินหน้าต่อไป

ความคิดเห็น