yay-6959566-digita1l

เข้าถึงแก่นคำว่า “ให้อภัย” ใจเราจะเคลียร์ทุกปัญหาได้หมดสิ้น

การให้อภัย หลายคนคงคิดว่าเป็นเรื่องง่ายดาย แค่บอกว่าฉันให้อภัยเธอ ทุกอย่างก็จบอย่างง่ายดาย แต่ในความเป็นจริงไม่อาจเป็นเช่นนั้น

เพราะทุกอย่างที่ยังไม่ได้เคลียร์ออกไปจากความรู้สึกของหัวใจ ย่อมสร้างความผูกพัน ทำให้เรายึดติดกับสิ่งในอยู่ภายในจิตใต้สำนึก และเมื่อยามที่เราอ่อนแอความรู้สึกนั้นจะกลับมา เพื่อยืนยันให้เรารู้ว่า เราไม่ได้ให้อภัยกับเหตุการณ์หรือกับคนที่กระทำร้ายความรู้สึกของเราลงได้

เข้าถึงแก่นคำว่า “ให้อภัย” ใจเราจะเคลียร์ทุกปัญหาได้หมดสิ้น

เมื่อเรารู้สึกโกรธ เกลียด รัก ฯลฯ ที่มีอารมณ์ร่วมต่างๆ ทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกในจิตใต้สำนึกของเราทันทีอย่างไม่รู้ตัว อย่างที่คาร์ล กุสตาฟ ยุง นักจิตวิทยา พบว่า จิตใต้สำนึกของคนทุกคนเชื่อมโยงกันอยู่ภายใต้จิตไร้สำนึกรวมที่อยู่ในเบื้องลึกของจิตใจ จะเห็นได้ว่า เมื่อคนในครอบครัวของเราไม่สบาย โดยเฉพาะถ้าเป็นพ่อแม่ จะสามารถทำให้ลูกรับรู้ได้แม้จะไม่บอกให้รู้ลูกก็ตาม อาจจะมาในความฝันหรือทำให้เกิดความรู้สึกกระสับกระส่าย ต้องการสื่อสารหรือคิดถึงขึ้นมาอย่างกะทันหัน เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเพราะว่าจิตใต้สำนึกของคนเราเชื่อมโยงกันอยู่ในเบื้องลึกนั่นเอง

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเพราะเหตุใดการให้อภัยต่อคนที่มากระทำไม่ดีต่อคุณ จึงมีผลต่อการทำเพื่อตนเองไม่ใช่เพื่อเขา เมื่อจิตเชื่อมโยงกัน เราต้องตระหนักว่า แต่ละเหตุการณ์ที่เข้ามาสู่ร่างกายของเราเป็นผลมาจากการที่ยังต้องเคลียร์บางสิ่งบางอย่างที่คั่งค้างในใจเราให้หมด เพื่อให้เราได้เรียนรู้ให้จบบทเรียน และจะได้ไม่กลับมาพบบทเรียนหรือเหตุการณ์เดิมๆ อีก

เข้าถึงแก่นคำว่า “ให้อภัย” ใจเราจะเคลียร์ทุกปัญหาได้หมดสิ้น

ดังเช่น การที่เราไม่เคยอภัยให้กับพ่อหรือแม่ที่บางครั้งท่านทำบางสิ่งลงไปก็ด้วยความรัก แต่ไม่กล้าแม้จะสื่อสารกับเรา เนื่องจากไม่เคยมีใครมาสอนให้เขาฝึกการบอกรักกับลูก ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถสื่อสารกันได้ และต่างตีความไปคนละด้าน เมื่อต้องเก็บกดความรู้สึกไว้ในใจเป็นเวลานาน จะส่งผลต่อชีวิตเราเมื่อเราเติบโตขึ้น เช่น เป็นเหตุทำให้เราเลือกแฟนที่มีลักษณะเหมือนกับพ่อหรือแม่ของเรา ลูกที่เติบโตมาก็จะรับผลแห่งการกระทำของเรา ทำให้เราเกิดความแตกแยกในความรู้สึกของกันและกัน เมื่อเราปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปโดยไม่รับผิดชอบใดหรือทำเป็นไม่รู้เห็น วันหนึ่งเราก็จะประสบปัญหาในครอบครัวที่ไม่สามารถแก้ไขได้

การให้อภัย จึงไม่ใช่แค่การพูดหรือเข้าใจ แต่เป็นการค้นหาให้เจอต้นตอของรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงและแก้ไขได้อย่างถูกต้องนั่นเอง ดังนั้นจึงควรค้นหาสาเหตุจริงๆ ของปัญหาให้เจอ แล้วปัญหานั้นจะไม่ต้องกลับมาเรียนรู้อีก

ความคิดเห็น