yay-6959566-digita1l

รู้จักการ “ขอบคุณ” ช่วยสร้างมิตรภาพที่ดีให้เกิดขึ้นได้

การขอบคุณ เป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีจริงหรือ? คนเราไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ด้วยตัวคนเดียวได้ ต้องมีมิตรมีเพื่อนเพื่อให้ดำรงอยู่บนโลกนี้ได้อย่างคล่องตัว แม้บางครั้งเราอยากอยู่คนเดียวก็ตาม แต่ยามฉุกเฉินเราต้องมีเพื่อนเป็นที่ปรึกษา จึงควรสร้างมิตรมากกว่าสร้างศัตรู

การมีมิตรร้อยคนก็นับว่ายังน้อยกว่าการมีศัตรูเพียงหนึ่งคน เหมือนดังสุภาษิตที่ว่า “อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา เหมือนมีเกลือนิดหน่อยน้อยราคา ยังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเล” เมื่อเราต้องการเดินทางกับชีวิตที่ดีและอยู่อย่างราบรื่นเราควรมีกัลยาณมิตรที่ดี โดยการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนในทุกที่ ไม่สร้างความบาดหมางใดๆ ถ้าไม่จำเป็น

รู้จักการ “ขอบคุณ” ช่วยสร้างมิตรภาพที่ดีให้เกิดขึ้นได้

การสร้างมิตรอย่างง่ายๆ ก็เพียงแต่รู้จักขอบคุณ กับทุกคนที่เข้ามาในชีวิต เพราะทุกสิ่งที่เข้ามาสู่ชีวิตเราล้วนแล้วแต่สร้างการเรียนรู้ให้เรา เพื่อให้เราได้เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น จึงต้องรู้จักการขอบคุณ เป็นส่วนหนึ่งของการระลึกถึงบุญคุณที่เขากระทำให้เราได้เติบโตทางด้านความคิด เราลองมาฝึกการขอบคุณกันดีไหมคะ โดยลองทำดังนี้

– ฝึกการขอบคุณคนที่เขาทำให้เรารู้สึกดี เช่น พ่อแม่ เพื่อน แฟน พี่น้อง ฯลฯ รวมถึง อากาศ ต้นไม้ อาหาร สัตว์และทุกสรรพสิ่งที่เราพบเจอ ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น

– ฝึกการขอบคุณศัตรูหรืออุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาสู่ชีวิตเรา เพื่อให้เราได้เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาชีวิต มีความอดทนอดกลั้น ลดความเป็นตัวตนของเราลงบ้าง เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขัดเกลาตนเองออกจากกิเลสต่างๆ ที่สะสมมายาวนานจนเป็นเนื้อเดียวกับชีวิต

รู้จักการ “ขอบคุณ” ช่วยสร้างมิตรภาพที่ดีให้เกิดขึ้นได้

– วิธีการฝึกทำได้ทุกระยะ แต่ที่ควรทำบ่อยๆ คือ ยามก่อนนอนและตอนตื่นเช้า

– ก่อนนอน ให้เราค้นหาว่า ในหนึ่งวันที่ผ่านมาเราควรขอบคุณอะไรบ้าง แม้สิ่งเล็กน้อยๆ เราก็ควรที่จะขอบคุณ เช่น การขอบคุณคนขับรถสองแถวให้เรามีรถเดินทางไปซื้อของในตลาด ขอบคุณแม่ค้าที่นำของดีๆ มาขายให้กับเรา ขอบคุณต้นไม้ที่ทำให้เราสดชื่นและให้ร่มเงาเรา ขอบคุณแม่น้ำที่นำความเย็นมาให้เราได้สัมผัส ฯลฯ ให้ค้นหาสิ่งที่ต้องขอบคุณสัก 5 อย่างในแต่ครั้งก่อนที่เราจะเข้านอน จะทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจและชื่นมื่นก่อนนอน

– ตื่นนอน เมื่อตื่นขึ้นมาให้เราขอบคุณตัวเราก่อนเป็นอันดับแรกที่ยังมีลมหายใจมารับสิ่งดีๆ ในแต่ละวัน ขอบคุณที่ทำให้เรามีพลังชีวิตที่จะสร้างสิ่งดีๆ ในวันนี้ และขอบคุณทุกสิ่งรอบตัวเราที่เราพบเจอและสัมผัส

รู้จักการ “ขอบคุณ” ช่วยสร้างมิตรภาพที่ดีให้เกิดขึ้นได้

เมื่อเราได้ฝึกฝนและทำบ่อยๆ คนแรกที่จะได้รับรู้ถึงความอิ่มเอมใจก็เป็นเรานั่นเอง เราจะรู้สึกว่าชีวิตเราค่อยๆ อ่อนโยนขึ้น ใจเย็นขึ้น และมีความสุขมากขึ้นในการดำเนินชีวิตในวันใหม่ ถ้าเริ่มต้นของวันด้วยหัวใจดีๆ เราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาสู่ชีวิตได้ง่ายขึ้น

..ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายกับสิ่งเล็กๆ ที่เราทำเป็นการฝึกฝนสร้างความสุขด้วยตัวเราเองและมีความสุขง่าย ความทุกข์ก็ไม่เยี่ยมกลายเข้ามาในชีวิตเราง่ายๆ นั่นเอง ลองทำดูแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ

ความคิดเห็น