yay-6959566-digita1l

น่ารู้! วิธีคิดมีอิทธิพลเปลี่ยนชีวิตคนเราได้

ความคิดบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากความเป็นจริงของการฝึกฝนหรือการเลียนแบบกันมาของการใช้ชีวิตมาจากความคิดด้านลบเป็นหลัก เราจะคิดลบจนเป็นนิสัย จนกลืนเป็นสิ่งเดียวกับสภาพจิตใจของเราและเป็นเนื้อแท้หรือนิสัยของเราไปโดยไม่รู้ตัว

การคิดลบเป็นพลังงานลบๆ ที่มักจะทำลายความรู้สึกดีๆ ของหัวใจตนเอง เช่น ความหวาดกลัวเกินไป การไม่สามารถมีความสุขกับสิ่งที่มีได้ การเดินทางผิดเพราะคิดผิด ฯลฯ พึงระลึกไว้เสมอนะคะว่า ทุกๆ ความคิดต้องผ่านตัวเราก่อนเสมอ ไม่ว่าคิดดีหรือคิดร้าย และจะสะสมพลังงานเหล่านั้นไว้ในจิตใต้สำนึกของเราแบบไม่รู้ตัว เหตุนี้เองจึงต้องระวังในทุกๆ ความคิด 

น่ารู้! วิธีคิดมีอิทธิพลเปลี่ยนชีวิตคนเราได้

ความคิดเป็นสิ่งสำคัญ เป็นสิ่งวิเศษในตัวเอง ไม่ต้องวิ่งพึ่งพิงของวิเศษจากผู้อื่น เราจึงต้องฝึกวิธีการคิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนจากวิธีคิดเดิมๆ ที่เป็นการคิดลบออกจากความคิดของเราให้ได้ ในแต่ความคิดของแต่ละคนแตกต่างกันเนื่องมาจากการตีความในสิ่งที่เห็น และสิ่งที่เราได้ยิน เพราะความคิดและการตีความต่อสิ่งนั้นจะนำทางเราไปสู่สิ่งที่เราคิดทั้งหมด

เราเคยสร้างจินตนาการหรือไม่ หลายคนอาจไม่เคยฝึกจินตนาการ ถ้าไม่ฝึกเราก็แทบจะคิดออกมาเป็นภาพไม่ชัดมากนัก เพราะแต่ละจินตนาการเกิดมาจากความคิด เมื่อคิดจนเห็นภาพได้ชัดเจนเมื่อไร เราจะเห็นช่องทางของภาพนั้นได้ละเอียดยิ่งขึ้น และทำให้เราลงมือทำได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

เมื่อเราปรับเปลี่ยนความคิดได้จนติดเป็นนิสัยแห่งการคิดดีๆ หรือคิดบวกต่อทุกสถานการณ์ เราก็ย่อมเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างได้ บางอย่างที่ไม่ดีเราก็รู้ชัดและพร้อมปรับเปลี่ยน บางอย่างที่ดีอยู่แล้วเราก็เห็นชัดและพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของชีวิต 

น่ารู้! วิธีคิดมีอิทธิพลเปลี่ยนชีวิตคนเราได้

การทำงานกับความคิดของเราเอง เป็นการทำงานที่ต้องใช้สติในการนิ่งสงบเพื่อรับรู้สิ่งที่เรากำลังคิดอย่างรู้เท่าทัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ไม่คิดแต่การทำร้าย และเปลี่ยนมุมความคิด สร้างสรรค์สิ่งดีงามมาให้ตนเองและผู้อื่น

ถึงแม้การทำงานกับความคิดจะทำให้เรารู้สึกดีกับตนเองแล้ว จะทำให้เราเปลี่ยนนิสัยบางอย่าง เช่น การนินทาผู้อื่น นิสัยการพูดสิ่งไม่ดีของคนอื่น นิสัยการมองโลกในแง่ร้าย นิสัยความหงุดหงิดจากอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นิสัยที่ไม่สุภาพ ไม่เคารพตนเองและผู้อื่น ฯลฯ

เมื่อเจ้านิสัยไม่ดีต่างลด ชีวิตเราก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปแน่นอน สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อนของเราย่อมเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี พบเพื่อนที่สนับสนุนไปในทางดียิ่งขึ้น รวมทั้งดึงดูดคนรักที่ดีงามเข้ามาในชีวิตเราอีกด้วย

ความคิดเห็น