yay-6959566-digita1l

ความรักจะยืนยาวสมใจ เมื่อแบ่งปันรักให้แก่กัน

คนเราเกิดมาก็มาพร้อมกับการเรียกร้อง เรียกร้องเมื่อเกิดมาก็ร้องไห้ เพื่อเรียกร้องให้คนมาดูแล เมื่อบาดเจ็บก็อยากให้คนมาดูแล เมื่อมีความทุกข์ก็อยากให้คนมาดูแลเช่นกัน เหมือนดังสุภาษิตที่ว่า “ยิ่งให้ก็ยิ่งได้!”

การครองชีวิตคู่ก็เช่นกัน ถ้าต้องการให้ความรักยืนยาวไปนานๆ ก็ต้องมีการแบ่งปันความรักให้แก่กันบ่อยๆ โดยเริ่มฝึกจากตัวเราที่จะเป็นผู้ให้ก่อน อย่าคิดว่าคนเราต้องได้รับเสมอไป ยิ่งให้ยิ่งได้!

ความรักจะยืนยาวสมใจ เมื่อแบ่งปันรักให้แก่กัน

วิธีการแบ่งปันความรักให้กับคู่ครองของเราแบบง่ายๆ ดังนี้
1. บอกความรู้สึกจริงของหัวใจ

เช่น บอกคิดถึง บอกรัก เมื่อหัวใจอยากบอก โดยบอกถึงความรู้สึกของเราจริงๆ โดยไม่คาดหวังว่าจะได้รับคำตอบกลับที่เหมือนกัน วิธีการบอกอาจใช้การเขียนแปะทิ้งไว้ในที่ที่คนรักของเราใช้เป็นประจำ การสื่อสารพร้อมของขวัญเล็กๆ ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเอง ฯลฯ

2. ดูแลใส่ใจถึงความรู้สึกของอีกฝ่าย
เมื่อมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็สื่อสารด้วยเหตุผลที่แท้จริงและไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่สำคัญอย่าทิ้งอารมณ์ความรู้สึกที่ขุ่นข้องหมองใจให้ข้ามคืนเป็นอันขาด

3. การถามถึงความต้องการของอีกฝ่ายแบบตรงไปตรงมา
โดยไม่คิดแทนว่าเขาต้องเป็นแบบนี้หรือต้องการอะไรอย่างที่เราต้องการ นั่นคือ ไม่ตีความเอง

ความรักจะยืนยาวสมใจ เมื่อแบ่งปันรักให้แก่กัน

4. ทำในสิ่งที่คู่ของเราต้องการ
แต่ไม่เบียดบังความรู้สึกของตนเองมากเกินไป เพื่อที่จะได้ไม่เก็บกดความรู้สึกของตนเอง เพราะถ้าเก็บกดมากเกินไปคงต้องมีสักวันที่เราก็ต้องระเบิดออกมา

5. ทำกิจกรรมร่วมกันบ้างในวันหยุดที่ตรงกัน
เช่น การนอนดูหนัง การคุยกันในที่สงบ การไปทำบุญร่วมกัน ฯลฯ หรือการได้ทำกับข้าวรับประทานร่วมกัน จะได้มีเวลาพูดคุยทำความเข้าใจและเป็นการเรียนรู้จักกันเพิ่มขึ้นด้วย ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

6. การออกไปเที่ยวด้วยกันในสถานที่พักผ่อน
ซึ่งเป็นที่ที่ทั้งสองคนเห็นพ้องต้องกัน ตกลงและเดินทางไปเก็บความทรงจำดีๆ ไว้ในหัวใจ

ความรักจะยืนยาวสมใจ เมื่อแบ่งปันรักให้แก่กัน

7. ทำวันหยุดสุดสัปดาห์ให้เป็นวันพิเศษ
วิธีคือ ทำด้วยการอยู่ด้วยกันจริงๆ โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้าง แม้แต่ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกอย่าง เพื่อให้สัมผัสถึงความรู้สึกของหัวใจของกันและกันอย่างแท้จริง มีความสุขร่วมกันในเวลา ณ ปัจจุบัน ไม่กังวลกับอดีต หรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึง มีกันและกันในเวลานี้จริงๆ

การแบ่งปันความรัก ไม่ว่าจะให้กับคู่รัก หรือคนในครอบครัวของคุณเอง เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะทุกสิ่งในชีวิตไม่ได้มีหรือพบกันง่ายๆ ให้เวลากับการอยู่ร่วมกันจริงๆ โดยไม่ให้สิ่งใดมาเป็นสิ่งขวางกั้น แม้แต่ความคิดหวาดระแวงหรือหวาดวิตกต่างๆ 

ความคิดเห็น